7 viên đá dzi bead thân ngọc hàng A hiếm gặp chất lượng vân đẹp

Liên hệ

7 viên đá dzi bead thân ngọc hàng A hiếm gặp chất lượng vân đẹp gồm 3 mắt, 5 mắt, vuông tròn, 2 mắt và viên 2 chấm chữ thấp same old vân đẹp chất nét

Mô tả

7 viên đá dzi bead thân ngọc hàng A hiếm gặp chất lượng vân đẹp

error: Trang web đã được bảo vệ!