7 viên Dzi bead thân ngọc hàng A AVIP chất lượng đẹp đặc biệt viên 4 mắt thân ngọc bigsize cực hiếm

Liên hệ

7 viên Dzi bead thân ngọc hàng A AVIP chất lượng đẹp đặc biệt viên 4 mắt thân ngọc bigsize cực hiếm, các viên còn lại có vân 2 mắt, vuông tròn 2 mắt, và bảo bình đẹp

Mô tả

7 viên Dzi bead thân ngọc hàng A AVIP chất lượng đẹp đặc biệt viên 4 mắt thân ngọc bigsize cực hiếm

error: Trang web đã được bảo vệ!