8 viên đá dzi bead chất đẹp thân ngọc với nhiều vân mới độc lạ hiếm gặp

Liên hệ

8 viên đá dzi bead chất đẹp thân ngọc với nhiều vân mới độc lạ hiếm gặp gồm chong dzi 3 sọc, 2 mắt rồng, thiên địa 2 mắt, đinh ba, 5 mắt, hoa sen

Mô tả

8 viên đá dzi bead chất đẹp thân ngọc với nhiều vân mới độc lạ hiếm gặp

error: Trang web đã được bảo vệ!