Đá dzi thiên châu 4 mắt hàng A SIÊU LỚN SIÊU HIẾM rất khó tìm có chu sa

Liên hệ

Đá dzi thiên châu 4 mắt hàng A SIÊU LỚN SIÊU HIẾM rất khó tìm, để tìm được một viên thân ngọc ngoại cỡ như này là rất hiếm gặp. Không dễ gì có được, tổng thể 4 mắt vân nước đều đẹp

error: Trang web đã được bảo vệ!