Dzi bead 2 mắt hàng A+ cỡ đại với chu sa mạnh mẽ thân ngọc lạ ít gặp

Liên hệ

Dzi bead 2 mắt hàng A+ cỡ đại với chu sa mạnh mẽ thân ngọc lạ ít gặp. Một viên 2 mắt A cỡ lớn rất hiếm gặp, hơn nữa có chu sa mạnh mẽ, chỉ tiếc có một vết mạnh  đi qua mắt ( chỉ mất thẩm mĩ )

error: Trang web đã được bảo vệ!