Old Turquoise and Old Red Coral from Tibet – lam ngọc cổ và san hô đỏ hóa thạch cổ từ Tây Tạng

Liên hệ

Old Turquoise and Old Red Coral from Tibet – lam ngọc cổ và san hô đỏ hóa thạch cổ từ Tây Tạng, hàng hiếm gặp, miếng san hô có kích thước lớn cực kỳ hiếm.

Mô tả

Old Turquoise and Old Red Coral from Tibet - lam ngọc cổ và san hô đỏ hóa thạch cổ từ Tây Tạng

error: Trang web đã được bảo vệ!