Tổng hợp đá dzi bead hàng C vuông tròn và 3 mắt màu ivory chất đẹp đồng giá 3000k

Hết Hàng

Tổng hợp đá dzi bead hàng C vuông tròn và 3 mắt màu ivory chất đẹp đồng giá 3000k gồm vân vuông tròn và 3 mắt song song, chất đá đẹp màu nâu ivory giống old dzi, size ngắn dễ đeo và mix vòng.

Hết hàng

Danh mục:
error: Trang web đã được bảo vệ!