60 mặt thokcha tổng hợp bùa hộ mệnh của người Tây Tạng hàng thủ công cũ từ Lhasa Tibet

Liên hệ

60 mặt thokcha tổng hợp bùa hộ mệnh của người Tây Tạng hàng thủ công cũ từ Lhasa Tibet. Tất cả đều được làm từ đồng, đeo nhiều năm trở nên cũ mòn, có rất nhiều hình thù như kim sí điểu, ốc, bọ cạp, dơi, chuông chày, thần chú… đeo thogcha được cho là giúp bảo vệ người đeo tránh khỏi nhiều hiểm họa xấu

Mô tả

60 mặt thokcha tổng hợp bùa hộ mệnh của người Tây Tạng hàng thủ công cũ từ Lhasa Tibet

error: Trang web đã được bảo vệ!